Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Активні методи навчання

Навчаємось, працюємо та завжди бажаємо дізнатись нове!

Чи замислювалися ви, як відбувається процес піногасіння у біотехнологічних циклах? Саме це питання стало основною темою однієї з останніх лабораторних робіт з «Загальної біотехнології» під керівництвом старшого викладача Тетяни Белемець. Здобувачі груп БТ-2-1 і БТ-2-2 мали можливість ознайомитися з різними способами піногасіння, відтворити їх практично в умовах мікробіологічної лабораторії та порівняти ефективність.

У цей погожий сонячний день лабораторія була наповнена захоплюючою атмосферою для кожного із здобувачів завдяки детальному розбору процесів піноутворення/піногасіння й їх ролі під час аеробного глибинного культивування мікроорганізмів.

Захоплюючий світ молекулярної біотехнології

У весняному семестрі здобувачі ОС «магістр» спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» ОПП «Промислова та фармацевтична біотехнологія» опановували дисципліну «Методи молекулярної біотехнології», лектором якої є доцентка Оксана Скроцька.

На лабораторних заняттях здобувачі опанували методики виділення ДНК з клітин мікроорганізмів та рослин. Працюючи з грам-негативними бактеріями Escherichia coli, магістранти навчились виділяти плазмідну ДНК з використанням методів лужного гідролізу та кип’ятіння. На цьому ж занятті присутні дізнались, що під дією температурного фактору та високого рН суперспіралізована плазмідна ДНК не руйнується на відміну від основної геномної ДНК. Здобувачі, які не мали змоги відвідувати заняття в лабораторії НУХТ опановували цей матеріал на платформі «Labster».

Використовуємо сучасні можливості віртуального 3D-середовища для прокачки hard та soft skills: віртуальний симулятор лабораторних робіт Labster

Викладачі задіяні в реалізації ОПП «Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна» постійно використовують активні методи навчання в освітньому процесі, в тому числі й можливості платформи віртуальних лабораторних робіт Labster, яка активована для нашого університету за ініціативи студради. Тож і зараз бакалаври-біотехнологи в рамках дисципліни «Технологія пробіотиків і вакцин» під керівництвом лектора Світлани Старовойтової мали можливість скористатися віртуальною платформою «Labster», що є світовим лідером з розроблення віртуальних навчальних симуляторів, які успішно застосовуються в понад 2000 навчальних закладах світу. Кожен симулятор є повноцінним віртуальним комплексом з відео-інструкцією, теоретичними відомостями та інтерактивними вправами, що виконуються у 3D-середовищі сучасних віртуальних лабораторій. Здобувачі мали унікальну можливість прокачати не лише свої hard, але й soft skills, оскільки симулятор є англомовним лабораторним середовищем.

Платформа «Labster»: інтерактивні симуляції для дистанційного проведення лабораторних робіт

Для ефективного засвоєння матеріалу та здобуття практичних навичок з дисципліни «Методи молекулярної біотехнології» у дистанційному форматі доцентка кафедри біотехнології і мікробіології Оксана Скроцька ознайомила здобувачів магістратури спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» ОПП «Промислова та фармацевтична біотехнологія» з інноваційною платформою «Labster», де кожен студент зміг відчути себе справжнім біотехнологом.

Досвід використання «Labster» під час дистанційного навчання був надзвичайно позитивним і стимулюючим. Дана платформа для проведення віртуальних лабораторних робіт забезпечує здобувачам можливість зануритися у віртуальне середовище справжньої лабораторії та отримати практичні навички для вивчення спеціальних дисциплін.

«Залучення магістрантів до командної роботи є важливим елементом для їхньої подальшої кар՚єри»

Після успішного захисту колективнихї робіт з дисципліни «Природознавча мікробіологія» здобувачі групи ПФБ-1-1М виявили бажання написати про свої враження:

Дзюба Марія: "Як ми всі знаємо, важливими навичками для здобувача є робота в команді та презентація результатів. Самостійна робота з дисципліни «Природознавча мікробіологія» була націлена на розвиток soft skills, а саме написання командної роботи на тему «Біоплівки в біотехнологіях».  Капітан команди Анастасія Охмакевич керувала розподілом завдань такої комплексної тематики, щоб учасники змогли розкрити різні сфери використання біоплівок.

Від цікавої молекули до «Біомонополії»: як магістранти опановують новітні біотехнології

Кінець семестру – час не лише для підсумків, а й для того, аби поділитися «рецептами» того, як зробити навчання цікавим марафоном з новими відкриттями та «крутими фішками» у прямому сенсі цього слова. Як приклад інтеграції активних методів навчання у підготовку магістрантів-біотехнологів і формування у них навичок soft skills, можна згадати креативні завдання з дисципліни «Новітні напрями у біотехнології. Модуль 1. Інновації у біотехнології». Під час опанування цієї, дуже важливої для майбутнього професійного розвитку, дисципліни, магістранти-біотехнологи під керівництвом лекторки, доцентки Вікторії Красінько, випробовували нові методи навчання, які виявилися цікавими та захопливими, і надовго збережуться у пам’яті. Студенти створювали тематичну настільну гру та влаштовували цілі театралізовані виступи, де розповідали про ДНК та ферменти так, наче це казка для малюків.

Ефективний метод активного навчання: командна-ділова гра «Фарм-мільйонер»

Командні-ділові ігри в умовах швидкого зростання обсягу інформації, необхідності більш якісної обробки та засвоєння є найефективнішим засобом досягнення міцних, глибоких знань, навичок та вмінь. Вони не тільки озброюють здобувачів вищої освіти результатами наукового пізнання, а й формують самостійність, розвивають та вдосконалюють здібності до творчої діяльності. Саме тому для здобувачів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 162 «Біотехнології і біоінженерія» останнє практичне заняття з дисципліни «Системи менеджменту якості у виробництві» лектор Світлана Старовойтова провела в форматі командної ділової гри з метою кращого закріплення пройденого теоретичного та практичного матеріалу. Здобувачі підтримали та активно долучилися не лише до гри, а й до її обговорення та вирішили поділитися своїми враженнями:

Презентуємо командні самостійні роботи з дисципліни «Природознавча мікробіологія»: від мистецтва мікробів до технологічних тріумфів – біоплівки у біотехнологічних процесах

Наприкінці семестру був останній день захисту магістрантами ОПП «Промислова та фармацевтична біотехнологія» спеціальності 162 «Біотехнологія та біоінженерія» своїх командних самостійних робіт, виконаних в рамках дисципліни «Природознавча мікробіологія».

Для кожного це своєрідний виклик та можливість проявити себе у сфері пошуку, аналізу та узагальнення необхідної інформації, що є досить не легким завданням. Однак викладачі кафедри біотехнології та мікробіології прикладають максимум зусиль, щоб навчити здобувачів якісно систематизувати знайдену інформацію, вміти її використати, а найголовніше – представити аудиторії слухачів. Своїми враженнями від доповіді, представленої командою Анастасії Охмакевич, поділились їх слухачі:

Презентуємо командні самостійні роботи з дисципліни «Природознавча мікробіологія»: сульфатвідновлювальні бактерії як ключ до ефективної біотехнології

Продовжуємо публікацію циклу про захист самостійних робіт здобувачами ОС «магістр» спеціальності 162 «Біотехнології і біоінженерія» з дисципліни «Природознавча мікробіологія» під керівництвом професорки, доктора біологічних наук Тетяни Пирог.

Днями до нашої уваги було представлено не менш важливу та пізнавальну тематику щодо застосування сульфатвідновлювальних бактерій у біотехнології, виконану командою під керівництвом Вікторії Негретової.

Презентуємо командні самостійні роботи з дисципліни «Природознавча мікробіологія»: біотехнологічний потенціал ціанобактерій

Продовжуємо публікацію циклу про захист самостійних робіт з дисципліни «Природознавча мікробіологія». Своїми враженнями про перші презентації таких командних робіт діляться здобувачі Марина Грищенко та  Людмила   Яцюк.

Марина ГРИЩЕНКО: «У цьому році здобувачі ОС «Магістр» за освітньо-професійною програмою "Промислова та фармацевтична біотехнологія" вперше виконували нове для себе завдання з дисципліни "Природознавча мікробіологія". Дана самостійна робота вимагала командної праці, адже потрібно було опрацювати чималу кількість сучасної наукової літератури на біотехнологічні тематики. Однією з перших свою роботу на тему "Ціанобактерії як об'єкти біотехнології" представила команда Олени Доценко.

Презентуємо командні самостійні роботи з дисципліни «Природознавча мікробіологія»: розширюємо горизонти знань від перших досліджень до сьогодення у сфері технології біогазу

Здається, зовсім недавно нам, здобувачам ОС «Магістр» за спеціальністю 162 «Біотехнологія та біоінженерія» було запропоновано самим сформувати команди і обрати капітана, а також  обрати з запропонованого переліку тематику самостійної роботи з дисципліни «Природознавча мікробіологія» (лекторка професор Тетяна Пирог).

А сьогодні – вже початок грудня! Прийшов час розпочинати цикл доповідей, підготовлених командами. Зазначимо, що здобувачі упродовж семестру ретельно готувались до цієї події – презентації власних літературних оглядів, адже в цю роботу було покладено досить значну частку зусиль та старань. Найголовнішим є надання лектором якісної інформації, яка в свою чергу є підґрунтям для написання самостійної роботи, її підтримка та правильне спрямування.

Проблемна науково-дослідна лабораторія дивує своїми можливостями наших четвертокурсників

Зазвичай у середині жовтня в Києві відбувалися визначні події – Міжнародна виставка обладнання та технологій для фармацевтичної промисловості «PHARMATechExpo» та Міжнародний конгрес фармацевтичної промисловості. Здобувачі освітньо-професійної програми «Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна» нашого університету в рамках навчальної дисципліни «Мікробіологія, санітарія та гігієна з основами НАССР» (лектор доц. Наталія Грегірчак) з цікавістю відвідували виставкові площі, де знайомилися з найсучаснішим фармацевтичним обладнанням з усього світу, та слухали доповіді провідних науковців даної галузі. До повномасштабного вторгнення виставка працювала щорічно, в тому числі і в час пандемії, але, в умовах воєнного стану забезпечити візити представників іноземних компаній та цілковиту безпеку відвідувачів неможливо.

Події у світлинах

 Випуск магістрів. Лютий 2024 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2024 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2023 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2023 р. 

 89 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів. Квітень 2023 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2023 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2022 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2022 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2022 р. 

 Посвята в студенти. Серпень 2021 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2021 р. 

 87 Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів, студентів. Квітень 2021 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2021 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2020 р. 

 On-line захист квалiфiкацiйних робiт ОС "БАКАЛАВР". Червень 2020 р. 

 Випуск магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Вечір факультету. Жовтень 2019р. 

 Фотоконкурс «Мій улюблений куточок НУХТ». 

Архів

Ви знаходитесь тут: Про кафедру Активні методи навчання