Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Навчальні лабораторії

Біотехнологічна лабораторія (А-438)

Загальний вигляд лабораторії


Мікробіологічний бокс

 Основне обладнання

Аналітичні ваги

Зважування таблеток на лабораторних заняттях з дисципліни «Промислова технологія лікарських засобів»

Установка для культивування мікроорганізмів

Вирощування мікроорганізмів на заняттях з дисциплін «Загальна біотехнологія» та «Загальна  мікробіологія»


Фотоелектроколориметр КФК-2

  Визначення концентрації біомаси та активності ферментів на заняттях з дисциплін «Мікробний синтез лікарських засобів», «Загальна біотехнологія», «Технологія вакцин та пробіотиків», «Загальна мікробіологія»

Баня водяна БВ-2-10

Визначення активності ферментів на заняттях з дисциплін «Мікробний синтез лікарських засобів», «Загальна біотехнологія», «Технологія вакцин та пробіотиків»


Центрифуга ОПН-3

Осадження білків та одержання сироватки крові на заняттях з дисциплін «Методи досліджень у біотехнології», «Основи імунології»

Іономір І-160М

Визначення рН буферних розчинів, рідких поживних середовищ на заняттях з дисциплін «Мікробний синтез лікарських засобів», «Загальна біотехнологія», «Технологія вакцин та пробіотиків»


Вологомір Чижової ПЧ ВР-10  

 

Настільний рН/кондуктометр Bante901

 


Система вакуумної фільтрації з вакуумним насосом Alue V-i115S-M

Термостат Heraeus тип B20


Приготування поживного середовища для вирощування продуцента лимонної кислоти

(лабораторне заняття з дисципліни  «Загальна біотехнологія»)

Санітарно-гігієнічна оцінка якості кисломолочних продуктів

(лабораторне заняття з дисципліни  «Мікробіологія, санітарія та гігієна виробництва з основами НАССР»)


Мікробіологічна лабораторія №1 (А-437)

Загальний вигляд лабораторії


Мікробіологічний бокс


Основне обладнання

Тринокулярний мікроскоп MicroMed XS-3330 з відеокамерою MDC-500


Система електрофорезу myGel InstaVie E1201 із синім світлодіодним опромінювачем та трансілюмінатором


Центрифуга ЦЛС

 Виділення ДНК  на заняттях з дисципліни «Генетики» та осадження біомаси у процесі виконання науково-дослідної роботи

Центрифуга з охолодженням

Виділення рослинної ДНК та РНК на заняттях з дисципліни «Молекулярна біотехнологія»


Термостати ТС-80 для вирощування мікроорганізмів


Холодильник

Зберігання робочих культур мікроорганізмів та готових поживних середовищ  

 

Автоклав

Стерилізація поживних середовищ для  лабораторних занять з дисциплін «Загальна мікробіологія», «Основи імунології», «Біологія клітини», «Генетика», «Молекулярна біотехнологія» і наукової роботи студентів


Сухо-жарові шафи

Стерилізація лабораторного посуду для лабораторних занять з усіх дисциплін кафедри і наукової роботи


Приготування препарату

«Роздавлена крапля»

(лабораторне заняття з дисципліни  «Біологія клітини»)

Підрахунок кількості клітин у камері Горяєва

(лабораторне заняття з дисципліни  «Загальна мікробіологія»)


Приготування препаратів для руйнування еритроцитів крові

(лабораторне заняття з дисципліни «Основи імунології»)

Виділення еукаріотної ДНК з рослинної сировини

( лабораторне заняття з дисципліни  «Молекулярна біотехнологія»)


Мікробіологічна лабораторія №2 (А-432)

Загальний вигляд лабораторії


Лабораторне заняття з дисциплін «Технічна мікробіологія» і «Мікробіологія галузі»


Науково-дослідна лабораторія (А-433)

Загальний вигляд лабораторії


Основне обладнання

Перистальтичний насос-дозатор Kamoer UIP CK15


 

Мікробіологічна шафа безпеки (ламінарна шафа) Heraeus HS 12


Іономір И-160МИ

Визначення рН буферних розчинів та культуральної рідини

 

Термостати ТС-80

Вирощування мікроорганізмів на агаризованих, а також рідких середовищах при визначенні мінімальної інгібуючої концентрації різних препаратів


Напівавтоматичний аутотензіометер Lauda TD 1C.

Визначення поверхневого натягу

Центрифуги ОПн-8

Осадження біомаси під час виділення біологічно активних речовин з культуральної рідини


Ферментер лабораторний АК-210

Культивування біологічних агентів

Ультразвуковий диспергатор УЗДН-А

Руйнування бактеріальних клітин для визначення активності ферментів


Флуориметр QUANTECH 

Флуоресцентний аналіз біологічно активних речовин

Підготовка до роботи вакуумного ротаційного випарювача


Екстракція поверхнево-активних речовин з супернатанту культуральної рідини

Визначення мінімальної інгібуючої концентрації суміші антибіотиків та поверхнево-активних речовин


Спектрофотометричний метод визначення адгезії мікрорганізмів

Приготування поживного середовища для культивування мікроорганізмів


Науково-дослідна лабораторія №2 (А-438б)

Загальний вигляд лабораторії


Основне обладнання

Спектрофотометр UV/Vis UV-300

Oрбітальний шейкер-інкубатор ES-20/60


Вакуумний ротаційний випарювач

Використовується у процесі виділення біологічно-активних речовин

Фотоелектроколориметр КФК-3

Визначення біомаси непрямим методом,  аналізу активності ферментів і  адгезії мікроорганізмів


Події у світлинах

 Випуск магістрів. Лютий 2024 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2024 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2023 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2023 р. 

 89 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів. Квітень 2023 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2023 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2022 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2022 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2022 р. 

 Посвята в студенти. Серпень 2021 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2021 р. 

 87 Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів, студентів. Квітень 2021 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2021 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2020 р. 

 On-line захист квалiфiкацiйних робiт ОС "БАКАЛАВР". Червень 2020 р. 

 Випуск магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Вечір факультету. Жовтень 2019р. 

 Фотоконкурс «Мій улюблений куточок НУХТ». 

Архів

Ви знаходитесь тут: Вступникам Навчальні лабораторії