Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Порядок подання документів

З короткою відеоінструкцією можна ознайомитись &feature=youtu.be">ТУТ

Документи для вступу

Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра особи, що здобули вищу освіту за рівнем/ступенем молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста чи магістра (іншої спеціальності), особисто пред'являють та подають до приймальної комісії такі документи:

  1. Заява про допуск до участі у конкурсному відборі (для заповнення і формування бланку заяви рекомендуємо скористатися цим сервісом);
  2. Документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (диплом молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра), і додаток до нього;
  3. Сертифікат (сертифікати) та результати (додаток з оцінками) зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури 2017, 2018, 2019 та 2020 років, а для вступу на спеціальність 051 «Економіка» а також на спеціальності галузі знань 07 «Управління та адміністрування» - ще і результати зовнішнього незалежного оцінювання з математики (математики або історії України для небюджетних конкурсних пропозицій) 2017-2020 років.
  4. Медична довідка за формою 086-о(обов'язкова ! Ми - харчовий ЗВО);
  5. Чотири однакових кольорових фотокартки (без головного убору, на однорідному світлому фоні) розміром 3 × 4 см;
  6. Документ, що посвідчує особу та громадянство (копії тих його сторінок, де вказано прізвище, ім'я та по батькові вступника, серія, номер, де, ким і коли виданий документ, місце реєстрації);
  7. Копії документів, які підтверджують право вступника на спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі (для осіб, які мають таке право);
  8. Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер);
  9. Копія військово-облікового документа (військового квитка або посвідчення про приписку) (для військовозобов’язаних);
  10. Копія свідоцтва про укладення шлюбу, свідоцтва про зміну прізвища тощо (для осіб, які у пред'явлених документах мають розбіжності у прізвищі, імені або по батькові).

Документи вступника обробляються відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» з урахуванням змін.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються!

 

Копії документів безкоштовно завіряються приймальною комісією.

Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження, реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) не підлягають засвідченню.

Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви.

Відомості кожної заяви, поданої в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви), реєструються уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – Єдиній базі) в день прийняття заяви.

При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється Міністерством освіти і науки України.

Документи, що не відповідають зазначеним вимогам, подані не у повному переліку або такі, що містять помилки та виправлення, до розгляду Приймальною комісією не приймаються.

 

Порядок проведення вступної кампанії

Прийом заяв і документів, вступні випробування та зарахування на навчання для вступників на ступінь бакалавра зі скороченим строком навчання (на старші курси з нормативним строком навчання) проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

за державним або регіональним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів

за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Етап перший

Початок прийому заяв та документів

13 серпня

13 серпня

Закінчення прийому заяв та документів

1800 22 серпня

1800 22 серпня

Строки проведення вступних випробувань

з 25 по 31 серпня

з 25 по 31 серпня

Термін оприлюднення рейтин­гових списків вступників та списків вступників, рекомендованих до зарахування

– не пізніше

01 вересня

– не пізніше

01 вересня

Закінчення строку вибору вступниками місця навчання

– не пізніше

08 вересня

– не пізніше

09 вересня

Терміни зарахування вступників

– не пізніше

14 вересня

– не пізніше

15 вересня

Етап другий

Прийом заяв та документів (для осіб, що мають результати вступних випробувань)

з 16 по 25 вересня

Термін оприлюднення рейтин­гових списків вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції

– не пізніше

26 вересня

Терміни зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

– не пізніше

30 вересня

 

Етап другий - тільки для вступників, які мають результати вступних випробувань.

 

Вступні випробування

Вступні випробування проводяться згідно з розкладом з 25 по 31 серпня відповідно до програм вступних випробувань.

Для вступників пільгових категорій, які користуються спеціальними умовами участі у конкурсному відборі і не мають результатів ЗНО, для участі у конкурсі згідно з розкладом проводяться вступні іспити в унівнрситеті з конкурсних предметів замість ЗНО.

Певна дата фахового вступного випробування буде призначена відбірковою комісією кожному вступнику після реєстрації його заяви про участь у конкурсному відборі.

Також розподіл вступників на вступні випробування може бути оприлюднений ближче до екзаменів. Відтермінування призначення дат пов'язано із перерозподілом учасників випробувань по аудиторіях по кількості під час карантину.

Результати вступних випробувань у письмовій формі оголошуються не пізніше 12:00 наступного робочого дня приймальної комісії.

 

Конкурсний бал

Для вступу на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра конкурсний бал обраховується за такою формулою:

 

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2,

 

де П1 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів);

П2 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури (за шкалою від 100 до 200 балів).

Рейтинговий список вступників, які вступають для здобуття ступеня бакалавра, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення оприлюднюється не пізніше 01 вересня.

Ви знаходитесь тут: Домашня сторінка