Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Склад гуртка

Скроцька Оксана Ігорівна, голова гуртка «BIOTECH», кандидат біологічних наук, доцент кафедри біотехнології і мікробіології.

Лауреат Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим вченим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок 2011 р.).

Нагороджена подякою за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розбудову університету, підготовку висококваліфікованих спеціалістів у галузі харчової промисловості, організацію навчально-методичної роботи2014 р.).

Нагороджена Почесною грамотою за ІІ місце у категорії «Доценти» конкурсу «Кращий науково-педагогічний працівник Національного університету харчових технологій 2014/2015 н.р.».

Науково-педагогічний напрямок – аналіз можливостей генної інженерії для отримання цитокінів з використанням мікроорганізмів у порівнянні з традиційними способами.

Детальніше...

 


Ключка Лілія Вікторівна, здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» (ІV рік навчання), асистент кафедри.

Нагороди: переможець ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2015/2016 н.р. за галуззю «Біологічні науки» (диплом ІІ ступеня).

Публікації: співавтор 2 статей у фахових журналах (Харчова промисловість, Наукові праці НУХТ); 2 статей у журналі бази даних SCOPUS (Мікробіогічний журнал), 7 статей у збірниках праць міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференцій; 10 тез у збірниках науково-практичних конференцій.

Іменні стипендії: академічна стипендія Кабінету Міністрів (І семестр 2014/2015 н.р.).

Науковий керівник – д.б.н., проф. Пирог Тетяна Павлівна.

Науковий напрям роботи – регуляція антимікробної та антиадгезивної активності поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii IMB B-7405.

  Детальніше...


Андрій Вороненко (здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія», ІIІ рік навчання)

Нагороди: переможець ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з біотехнології (дипломи І ступеня – 2016 р., ІV ступеня – 2015 р.); переможець ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2015/2016 н.р. за галуззю науки «Екологія та екологічна безпека» (диплом ІІ ступеня), 2016/2017 н.р. за спеціальністю «Біотехнологія» (диплом ІІ ступеня).

Публікації: співавтор 3 статей у фахових журналах (Biotechnologia Acta, Наукові праці НУХТ, Известия Национальной академии наук Беларуси); 8 статей у збірниках праць міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференцій; 20 тез у збірниках науково-практичних конференцій.

Іменні стипендії: академічна стипендія Президента України (ІІ семестр 2015/2016 н.р.); премія Київського міського голови (ІІ семестр 2016/2017 н.р.).

Науковий керівник – д.б.н., проф. Пирог Тетяна Павлівна.

Науковий напрям роботи – біоконверсія суміші відпрацьованої олії та С26-субстратів у мікробний екзополісахарид етаполан.


Удимович Віктор Миколайович (здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія», ІIІ рік навчання), асистент кафедри.

Науковий керівник – д.т.н., проф. Стабніков Віктор Петрович.

Науковий напрям роботи – розробка технології виробництва та застосування біоцементу для охорони довкілля.

 

 

 


Євген Харченко (здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія», ІІІ рік навчання).

Нагороди: Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2016/2017 н.р. за напрямом «Біологічні науки» (Диплом за активну участь). Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2016/2017 н.р. за спеціальністю «Біотехнологія» (Диплом за найкраще розкриття актуальної теми).

Публікації: співавтор 2 статей у фахових журналах (Scientific Journal «ScienceRise: Biological Science», Наукові праці НУХТ) та 1 статті у журналі бази даних Web of Science Core Collection (Nanosystems: Physics, Chemistry, Mathematics); 4 статей у збірниках праць міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференцій; 9 тез у збірниках науково-практичних конференцій.

Іменні стипендії: фіналіст (ІІІ тур) Стипендіальної програми «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука (2017/2018 н.р.).

Науковий керівник – к.б.н., доц. Скроцька Оксана Ігорівна.

Науковий напрям роботи – дослідження біологічних властивостей біокомпозитів наночасток з цитокінами.


Дар’я П’ятецька (здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія», ІІ рік навчання), асистент кафедри.

Нагороди: переможець ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з біотехнології (Диплом ІІ ступеня (участь поза конкурсом) – 2016 р., Диплом ІІІ ступеня – 2017 р.); переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017/2018 н.р. зі спеціальності «Біотехнології та біоінженерія» (Диплом ІІ ступеня).

Публікації: співавтор 2 статей у фахових журналах (Наукові праці НУХТ, Харчова промисловість); 3 статей у збірниках праць міжнародних науково- практичних конференцій та 14 тез у збірниках науково-практичних конференцій.

Науковий керівник – д.б.н., проф. Пирог Тетяна Павлівна.

Науковий напрям роботи – дослідження мікробних фітогормонів та їх застосування у комплексних бактеріальних добривах.


Дар’я Луцай (здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія», ІІ рік навчання).

Нагороди: переможець ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з біотехнології у командному заліку (диплом І ступеня – 2016 р); переможець ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 н.р. зі спеціальності «Біотехнології та біоінженерія» (диплом ІІІ ступеня).

Публікації: співавтор 1 статті у журналі бази даних SCOPUS (Мікробіологічний журнал), 3 статей у фахових журналах (Biotechnologia Acta, Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия биологических наук), 5 статей у збірниках праць міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференцій та 16 тез у збірниках науково-практичних конференцій.

Іменні стипендії: лауреат стипендії Кабінету Міністрів України (2016/2017 н.р.)

Науковий керівник – д.б.н., проф. Пирог Тетяна Павлівна.

Науковий напрям роботи – дослідження біологічних властивостей поверхнево-активних речовин, синтезованих Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 на різних вуглецевих субстратах, у тому числі й промислових відходах.


Анна Чегринець (здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія», ІІ рік навчання).

Науковий керівник – к.т.н., доц. Красінько Вікторія Олегівна.

Науковий напрям роботи – оптимізація складу високоефективної інактивованої вакцини для птахівництва ТОВ «Біотестлаб».

 

 

 

 

 


Ігор Ключка (здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія», І рік навчання).

Нагороди: переможець ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 н.р. зі спеціальності «Біотехнології та біоінженерія» (диплом ІІІ ступеня).

Публікації: співавтор 1 статті у фаховому журналі (Наукові праці НУХТ), 9 тез у матеріалах міжнародних наукових конференцій.

Іменні стипендії: академічна стипендія Президента України (ІІ семестр 2017/2018 н.р.).

Науковий керівник – д.б.н., проф. Пирог Тетяна Павлівна.

Науковий напрям роботи – синергічна дія поверхнево-активних речовин, синтезованих в різних умовах культивування Nocardia vaccinii IMB B-7405 та ефірних олій.

 


Мирослав Хоньків (магістрант ІІ року навчання).

Нагороди: переможець студентських наукових проектів за благодійної підтримки Корпорації «Артеріум» (29 жовтня 2019 р.).

Публікації: співавтор 2 статей у вітчизняних наукових журналах (Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського, Аграрна наука та харчові технології), 8 тез у збірниках міжнародних та вітчизняних конференцій.

Іменні стипендії: стипендія Верховної Ради України (2018/2019 н.р.).

Науковий керівник – к.т.н., доц. Тетеріна Світлана Миколаївна.

Науковий напрям роботи – використання лактобактерій з гетероферментативним типом метаболізму як складових нових заквашуючих препаратів для підвищення якості силосу.

Марина Ярош (магістрантка ІІ року навчання). 

Публікації: співавтор 1 статті у фаховому журналі (Харчова промисловість), 1 статті у збірнику статей всеукраїнської наукової конференції, 10 тез у збірниках міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференцій.

Науковий керівник – д.б.н., проф. Пирог Тетяна Павлівна.

Науковий напрям роботи – інтенсифікація синтезу мікробного екзополісахариду етаполану на відпрацьованій олії та С26-субстратах.

 

 

 


Наталія Клименко (магістрантка ІІ року навчання).

Нагороди: переможець студентських наукових проектів за благодійної підтримки Корпорації «Артеріум» (29 жовтня 2019 р.).

Публікації: співавтор 1 статті у журналі бази даних SCOPUS (Мікробіологічний журнал), 1 статті у міжнародному журналі (Journal of Agriculture and Environment) 2 статей у збірниках праць міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференцій та 11 тез у збірниках науково-практичних конференцій.

Науковий керівник – д.б.н., проф. Пирог Тетяна Павлівна.

Науковий напрям роботи – синтез фітогормонів продуцентами поверхнево-активних речовин.

 


Катерина Солошенко (магістрантка ІІ року навчання).

Нагороди: переможець студентських наукових проектів за благодійної підтримки Корпорації «Артеріум» (29 жовтня 2019 р.).

Публікації: співавтор 2 статей у зарубіжному журналі (SWorldJournal), 6 тез у збірниках міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференцій.

Науковий керівник – к.б.н., доц. Лич Інна Валентинівна.

Науковий напрям роботи – дослідження властивостей біологічно активних фрагментів молозива.

 

 


Анна Ярова (магістрантка І року навчання).

Публікації: співавтор 1 статті у фаховому виданні, 14 тез у збірниках міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференцій.

Іменні стипендії: стипендія Президента України (ІІ семестр 2020/2021 н.р.).

Науковий керівник – д.б.н., проф. Пирог Тетяна Павлівна.

Науковий напрям роботи – регуляція антимікробної активності поверхнево-активних речовин Rhodococcus erythropolis IMB Ас-5017 за дії біологічних індукторів.

 

 

 


Олена Бахтій (студентка 4 курсу).

Науковий керівник – д.б.н., проф. Пирог Тетяна Павлівна.

Науковий напрям роботи – синергізм антимікробної дії поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus IМВ В-7241 і антифунгальних препаратів.

 

 

 

 

 


Даша Жалюк (студентка 4 курсу).

Науковий керівник – д.б.н., проф. Пирог Тетяна Павлівна.

Науковий напрям роботи синергізм антимікробної дії поверхнево-активних речовин Rhodococcus erythropolis IМВ Ас-5017 і антибіотиків.

 

 

 

 

 


Валентин Подолянчук (студент 4 курсу).

Науковий керівник – к.т.н., доц. Красінько Вікторія Олегівна.

Науковий напрям роботи – дослідження біотехнологічного потенціалу грибів Aspergillus oryzae.

 

 


Аріна Сарницька (студентка 4 курсу).

Науковий керівник – д.т.н., проф. Стабніков Віктор Петрович.

Науковий напрям роботи визначення уреазної активності у насінні бобових рослин.

 

 

 

 

 


Валентина Жданюк (студентка 4 курсу).

Науковий керівник – д.б.н., проф. Пирог Тетяна Павлівна.

Науковий напрям роботи – біосинтез Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 комплексу поверхнево-активних речовин з фітогормонами.

 

 

 

Ви знаходитесь тут: Наукова діяльність Студентський гурток «BIOTECH» Склад гуртка