Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Перший практичний досвід: лабораторні, практичні

Потужна матеріально-технічна база кафедри біотехнології і мікробіології Національного університету харчових технологій (НУХТ), яка поповнюється і оновлюється впродовж більш як 50 років існування кафедри (І набір майбутніх біотехнологів у НУХТ відбувся у 1966 р.), дозволяє в повному обсязі відтворювати на лабораторних заняттях всі етапи мікробіологічного дослідження із залученням сучасних методів індикації та ідентифікації мікроорганізмів різних таксономічних груп, моделювати всі основні етапи біотехнологічного процесу, вивчати методи контролю та керування якістю випуску харчової та фармацевтичної продукції.

Саме великий обсяг лабораторних робіт дає можливість практичної підготовки з І курсу. Практичні навички є досить цінними для роботодавців.

У розпорядженні кафедри є наступні лабораторії: мікробіологічна лабораторія № 1 (аудиторія А-437), мікробіологічна лабораторія № 2 (аудиторія А-432), біотехнологічна лабораторія (аудиторія А-438) та науково-дослідна лабораторія (аудиторія А-433). Кафедральні лабораторії оснащені усіма необхідними приладами та обладнанням, що дозволяють на високому рівні проводити лабораторні та практичні заняття з дисциплін «Біологія клітин», «Мікроорганізми як біологічні агенти», «Загальна мікробіологія і вірусологія», «Загальна біотехнологія», «Основи імунології», «Генетика», «Основи екобіотехнології», «Харчова біотехнологія», «Мікробіологічні основи НАССР», «Молекулярна біотехнологія», «Технологія вакцин і пробіотиків», «Технологія білків терапевтичної дії», «Промислова технологія лікарських засобів», «Біотехнологія культур рослин і тварин» та ін.

Події у світлинах

 Випуск магістрів. Лютий 2024 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2024 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2023 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2023 р. 

 89 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів. Квітень 2023 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2023 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2022 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2022 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2022 р. 

 Посвята в студенти. Серпень 2021 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2021 р. 

 87 Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів, студентів. Квітень 2021 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2021 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2020 р. 

 On-line захист квалiфiкацiйних робiт ОС "БАКАЛАВР". Червень 2020 р. 

 Випуск магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Вечір факультету. Жовтень 2019р. 

 Фотоконкурс «Мій улюблений куточок НУХТ». 

Архів

Ви знаходитесь тут: Вступникам Практична підготовка здобувачів Перший практичний досвід: практичні та лабораторні заняття