Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

1970-ті

Понад сорок років тому назад, у далекому 1971 році з Київського технологічного інституту харчової промисловості вперше в Україні на трудову ниву ступило 25 інженерів-технологів за спеціальністю "Технологія мікробіологічних і вітамінних виробництв". Це був перший, як тепер прийнято говорити, експериментальний, випуск спеціалістів – біотехнологів.

Прагнучи йти у ногу з часом, з 1973 року на кафедрі  було проведено набір студентів вечірньої форми навчання, які опановували фах біотехнолога біз відриву від виробництва.

Тамара Платонівна Слюсаренко – багаторічний беззмінний керівник кафедри,  завдяки організаторському таланту, педагогічній майстерності та особистим якостям якої кафедра сформувалась як випускова

 

 

 

 

 

 

 

 

 


У 1970-ті роки сформувався професорсько-викладацький колектив випускової кафедри (зліва направо): к.б.н., доц. Веренко В.Д., к.т.н., доц. Баширова Р.С., к.т.н., доц. Воронцов О.О., к.т.н., доц. Решетняк Л.Р., к.т.н., доц. Стабнікова О.В., к.т.н., доц. Поводзинський В.М., к.т.н., доц. Шевченко А.М. , к.т.н., доц. Левон А.В.

 

Робочі будні 1970-х: засідання кафедри проводить к.т.н., проф. Слюсаренко Т.П.; фото викладачів на згадку; фото разом зі студентами-випускниками; Слюсаренко Т.П. керує науково-дослідною роботою студентів: посередині – студентка Мартиненко О.І., згодом к.б.н., с.н.с. Інституту молекулярної біології і генетики НАНУ, автор “бестселлера” “Методи молекулярної біотехнології”; завдання пояснює Веренко В.Д.; залік приймає Поводзинський В.М.

 

Так виглядали лабораторії кафедри у 1970-ті: лабораторні заняття в А-437 проводить юний асистент кафедри Воронцов О.О., Веренко В.Д. пояснює особливості хроматографічного розділення суміші біологічно-активних речовин на спеціально сконструйованому стенді; лабораторні заняття з мікробіології у лабораторії А-437 допомагає проводити молодий лаборант, а нині к.т.н. Крамаренко Р.М.; лабораторні заняття у технологічній лабораторії А-438;

 

Наукова робота на кафедрі у 1970-ті: науковий гурток в А-433; Стабнікова О.В. і Мартиненко О.І. за науковою роботою; к.б.н., доц. Єльчиць С.В. (завідувач кафедри з 1986 до 1988 р.)зі своєю аспіранткою, а згодом к.т.н., доц. кафедри, Пічко В.Б.; виступи студентів з доповідями на наукових конференціях

 

Гордість кафедри – її перші випускники: д.б.н., проф. Іванов В.М. (випуск 1971 року); к.т. н., доц., зав. каф. біохімії та екологічного контролю Семенова О.І., (випуск 1971 року); к.т.н., проф. каф. біохімії та екологічного контролю Салюк А.І. (випуск 1973 року); к.т.н., доц. Стабнікова О.В. (випуск 1973 року); к.т.н., доц. Поводзинський В.М. (випуск 1973 року); к.т.н. доц. кафедри біотехнології і мікробіології Карлаш Ю.В. (випуск 1974 року)

 

Студентські будні 1970-х: Ю.В. Карлаш робить перші кроки до “Основ проектування біотехнологічних виробництв” на Ладижинському заводі ферментних препаратів; танцювальне мистецтво демонструє також Ю.В. Карлаш; студентський буд.загін у Польщі (крайній зліва Воронцов О.О, поруч Карлаш Ю.В.)

 

А так у 1970-х студенти проходили практику

 

Захисти дипломних проектів. На останньому знімку відразу зрозуміло, хто вже захистився

Події у світлинах

 Випуск магістрів. Лютий 2024 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2024 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2023 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2023 р. 

 89 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів. Квітень 2023 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2023 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2022 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2022 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2022 р. 

 Посвята в студенти. Серпень 2021 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2021 р. 

 87 Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів, студентів. Квітень 2021 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2021 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2020 р. 

 On-line захист квалiфiкацiйних робiт ОС "БАКАЛАВР". Червень 2020 р. 

 Випуск магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Вечір факультету. Жовтень 2019р. 

 Фотоконкурс «Мій улюблений куточок НУХТ». 

Архів

Ви знаходитесь тут: Про кафедру Історична ретроспектива 1970-ті