Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Підготовка фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Сьогодні біотехнологія розглядається як другий після ІТ пріоритетний напрям розвитку перших економік світу: США, Німеччини, Франції, Китаю й Японії. Сучасний бізнес, пов'язаний із біотехнологіями, характеризується підвищеною інвестиційною активністю: створюються транснаціональні біотехнологічні компанії, стрімко зростає ринок продукції харчового, медичного, сільськогосподарського, енергетичного та промислового призначення.

За більше як п'ятидесятирічну історію підготовки фахівців у галузі біотехнології (перший випуск спеціалістів мікробіологічної галузі відбувся у 1971 році) у НУХТ підготовлено понад 1600 висококласних інженерів-біотехнологів, які успішно працюють у фармацевтичних, біотехнологічних та харчових, компаніях – фармацевтичній корпорації «Артеріум», фармацевтичній компанії «Дарниця», АТ «Фармак», ТОВ «Біофарма плазма», ПАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», корпораціях «Оболонь», «Carlsberg», ДП «Центр іммунобіологічних препаратів», а також у провідних наукових інститутах - Інституті мікробіології і вірусології НАН України, Інституті молекулярної біології та генетики НАН України, Інституті ботаніки НАН України, Інституті харчової біотехнології та геноміки НАН України, Інституті продовольчих ресурсів НААН та ін. Понад 60 випускників кафедри біотехнології і мікробіології захистили кандидатські, а 7 – докторські дисертації.

Серед випускників кафедри – лідери галузі: Ігор Колодій, операційний директор Корпорації «Артеріум», Олександр Яцюк, виконавчий директор ПАТ «Київмедпрепарат», Павло  Павлик, операційний директор АТ «Фармак», Людмила Денесюк, директор з виробництва фармацевтичної компанії «Дарниця», Євген Лукашевич, директор Української технологічної компанії, Тетяна Пирог, професор, д.б.н., лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений діяч  науки і  техніки України, голова підкомісії з біотехнології і  біоінженерії Науково-методичної ради МОН України, голова  експертної групи для проведення оцінювання ефективності діяльності закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності за науковим напрямом "Технічні науки" та багато інших (http://surl.li/qtgqv).

Після чотирирічного курсу навчання студенти отримують кваліфікацію бакалавра з біотехнологій за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія». Фах біотехнолога без відриву від виробництва опановують студенти заочної форми навчання. Випускники коледжів та технікумів можуть здобувати біотехнологічну освіту на кафедрі за скороченим терміном навчання – 3 роки.

На базі бакалаврату проводиться підготовка магістрів для біотехнологічної, фармацевтичної та харчової галузей промисловості за освітньою програмою «Промислова та фармацевтична біотехнологія» та докторів філософії за освітньою програмою «Біотехнології».

Чому варто обрати навчання за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» у НУХТ:

  • У ЗВО накопичений унікальний багаторічний досвід підготовки фахівців у галузі біотехнології, який налічує вже понад 50 років за участі високо-кваліфікованих науково-педагогічних працівників задіяних у реалізації освітньої програми.
  • Випускники освітньої програми отримують відразу три освіти в одній: біологічну, біохімічну та біоінженерну, що забезпечує їм широкі можливості для подальшого навчання за освітнім ступенем «магістр» та бути затребуваними серед найвідоміших біотехнологічних, фармацевтичних, харчових компаній України та за її межами, у проєктних, науково-дослідних та контрольно-аналітичних організаціях.
  • Багаторічна співпраця зі стейкхолдерами надає можливість здобувачам проходити стажування, практичну підготовку на їх базі, отримувати спонсорську підтримку при проведенні Всеукраїнських олімпіад, наукових конкурсів, конференцій тощо.
  • Реалізація гнучкої індивідуальної освітньої траєкторії поєднанням широких можливостей вибору освітніх компонент, в т.ч. за рахунок академічної мобільності, неформальної освіти та елементів дуальної освіти.
  • Системна практика використання в освітньому процесі активних методів навчання (командна робота, залучення платформ-симуляторів віртуальних лабораторних робіт, ділові та рольові ігри, круглі столи тощо).
  • Багаторічна  практика організації тренінгів, вебінарів, лекторіїв від бізнес-тренерів та професіоналів-практиків як вітчизняних, так і іноземних з набуття навичок soft- та hard-skills.
  • Наявність інноваційних технологій навчання і викладання в т.ч. і за використання платформи дистанційного навчання Moodle,   автоматизованої програми управління та організації освітнього процесу ПС-деканат, доступ до унікальних ресурсів науково-технічної бібліотеки НТБ,  що надає здобувачам можливість 24/7 повноцінного дистанційного навчання і з різних гаджетів користуватися цими ресурсами.
  • Навчання у спеціалізованих аудиторіях та сучасних мікробіологічних та технологічних лабораторіях, які постійно оснащуються сучасним обладнанням.

Студентські роки майбутніх біотехнологів сповнені яскравими тa цікавими моментами, що лишаються в пам'яті назавжди: творчі вечори та концерти, виставки та челенджі, волонтерські заходи, спортивні змагання, де кожен може бути учасником або уболівальником – емоцій від цього не поменшає, отже буде що записати до CV по закінченні навчання.

Зверніть увагу! Правильний вибір освіти – це є сенс життя! 

Більш детальна інформація на сайті кафедри біотехнології і мікробіології НУХТ btmb.com.ua

Запрошуємо Вас до перегляду:

&></a></p> <p style=">

Події у світлинах

 Випуск магістрів. Лютий 2024 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2024 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2023 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2023 р. 

 89 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів. Квітень 2023 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2023 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2022 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2022 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2022 р. 

 Посвята в студенти. Серпень 2021 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2021 р. 

 87 Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів, студентів. Квітень 2021 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2021 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2020 р. 

 On-line захист квалiфiкацiйних робiт ОС "БАКАЛАВР". Червень 2020 р. 

 Випуск магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Вечір факультету. Жовтень 2019р. 

 Фотоконкурс «Мій улюблений куточок НУХТ». 

Архів

Ви знаходитесь тут: Вступникам Загальна інформація про вступ 2024 рік Підготовка фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія»