Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Теми кваліфікаційних робіт

ДОДАТОК

до наказу №  164-кс  від « 30 »  березня  2022 р.

Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Освітньо-професійна програма «Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна»

1.

Парфенюк

Марія

Андріївна

Біосинтез гелану Sphingomonas yabuuchiae

Керівник – проф. Пирог Т.П.

2.

Ляшенко

Віктор

Олегович

Культивування Lactococcus lactis як компонента заквашувальної композиції

Керівник – доц. Грегірчак Н.М.

3.

Гаврилюк

Єлизавета

Юріївна

Біосинтез β-каротину Escherichia coli

4.

Мичкодан

Марія

Іванівна

Біосинтез ціанкобаламіну Pseudomonas denitrificans

Керівник – проф. Стабніков В.П.

5.

Бондарчук

Марія

Олегівна

Культивування Lactobacillus helveticus для одержання пробіотичного препарату

6.

Забродська

Юліана

Анатоліївна

Культивування Escherichia coli для виробництва пробіотичного препарату

7.

Нагорна

Тетяна

Сергіївна

Культивування Bacillus subtilis для одержання пробіотичного препарату

8.

Бондарчук

Анастасія

Вадимівна

Культивування Bifidobacterium adolescentis для виробництва пробіотичного препарату

Керівник – доц. Старовойтова С.О.

9.

Вергун

Юлія

Віталіївна

Культивування ліпідовмісних дріжджів Trichosporon  olegionosus для виробництва біодизеля

10.

Поліщук

Ліза

Вячеславівна

Культивування каротиновмісних кормових дріжджів Rhodotorula glutinis

Керівник – доц. Резніченко Ю.М.

11.

Водяницька

Анастасія

Андріївна

Культивування Rhizobium meliloti для виробництва Різобіну

12.

Кравець

Тетяна

Сергіївна

Культивування Azospirillum brasilense для виробництва біопрепарату для підвищення врожайності небобових рослин

13.

Середінський

Андрій

Анатолійович

Культивування Bacillus megaterium для виробництва фосфорномобілізуючого біодобрива

14.

Скиба

Павло

Олександрович

Культивування Paenibacillus mucilaginosus Pm 2906 для одержання антифунгального рістстимулювального препарату для рослинництва

Керівник – доц. Буценко Л.М.

15.

Дешко

Олександр

Леонідович

Культивування Lactobacillus delbrueckii для виробництва пробіотиків

16.

Коваль

Назар

Олександрович

Біосинтез рамноліпідів Pseudomonas aeruginosa

Керівник – ас. Ключка Л.В.

17.

Забашта

Єгор

Георгійович

Біосинтез протеази Bacillus cereus

18.

Іванченко

Юлія

Миколаївна

Біосинтез глюкозооксидази Penicillium funiculosum

19.

Красько

Мар’яна

Олегівна

Біосинтез колагенази Clostridium hystolitica

20.

Нестеренко

Лідія

Костянтинівна

Біосинтез валіну Brevibacterium lactofermentum

Керівник – ст. викл. Гудзенко О.В.

21.

Ковальчук

Інна

Леонідівна

Культивування Actinobacillus succinogenes для одержання бурштинової  кислоти

22.

Павлієнко

Дарина

Петрівна

Біосинтез лізину Corynebacterium glutamicum

23.

Філь

Ірина

Андріївна

Одержання метіоніну культивуванням Corynebacterium glutamicum

24.

Шульга

Марта

Олександрівна

Біосинтез триптофану Corynebacterium glutamicum

Керівник – ас. Сулейко Т.Л.

25.

Возна

Анастасія

Віталіївна

Культивування Streptoalloteichus cremeus subsp. tobramycini для одержання апраміцину

26.

Дзядук

Дмитро

Анатолійович

Біосинтез блеоміцину Streptomyces mobaraensis

27.

Загороднюк

Тетяна

Євгеніївна

Біосинтез стрептокінази Escherichia coli

28.

Овчар

Дмитро

Олександрович

Біосинтез дактиноміцину Streptomyces parvulus

Керівник – доц. Красінько В.О.

29.

Тимощук

Олександр

Андрійович

Біосинтез диоксіацетону Gluconobacter oxydans

Керівник – доц. Карлаш Ю.В.

30.

Євграшин

Антон

Сергійович

Біосинтез аубазидану Aureobasidium pullulans

31.

Кукурудза

Дмитро

Васильович

Культивування Streptomyces peucetius для одержання доксорубіцину

Керівник – доц. Тетеріна С.М.

32.

Палько

Леся

Олексіївна

Культивування Clostridium tetani для виробництва компоненту проти правця вакцини АКДП

33.

Попова

Юлія

Олегівна

Біосинтез1,3-пропандіолу Clostridium butyricum

34.

Салімова

Євгенія

Гусейнівна

Культивування Bordetella pertussis для виробництва компоненту проти кашлюку вакцини АКДП

Керівник – доц. Скроцька О.І.

35.

Смаголь

Олена

Олександрівна

Культивування Corynebacterium diphtheriae для виробництва компоненту проти дифтерії вакцини АКДП

Керівник – доц. Пенчук Ю.М.

36.

Безкоровайна

Катерина

Іванівна

Культивування Brevibacillus laterosporus для виробництва альгіцидного препарату

37.

Середенко

Єгор

Ігорович

Біосинтез амфотерицину B Streptomyces nodosus

38.

Філатова

Наталія

Володимирівна

Культивування Salmonella enteritidis var. Issatchenko для виробництва бактороденциду

39.

Ярієва

Гюнай

Амед Кизи

Культивування Beauveria bassiana для виробництва Боверину

Керівник – доц. Воронцов О.О.

40.

Сопун

Дарина

Олегівна

Біосинтез рибофлавіну Candida famata

41.

Станішевська

Марія

Євгенівна

Біосинтез ергостерину Saccharomyces boulardii

Керівник – ас. Удимович В.М.

42.

Вовк

Тетяна

Андріївна

Культивування Bacillus subtilis для використання у рослинництві

43.

Титарчук

Віка

Валеріївна

Біосинтез левану Bacillus licheniformis

44.

Сосновський

Максим

Олександрович

Культивування Paenibacillus polymyxa для виробництва бактеріального добрива

Керівник – доц. Слободян О.П.

Завідувач кафедри

біотехнології і мікробіології                                         Віктор СТАБНІКОВ

 

Ви знаходитесь тут: Здобувачам освіти Дипломне проектування Теми кваліфікаційних робіт ОС "Бакалавр"