Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Практика PhD

Методи молекулярної біотехнології: педагогічна практика майбутніх докторів філософії

Педагогічна практика є невід'ємною складовою професійної підготовки здобувачів освітньо-наукового ступеня «доктор філософії» за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія». Вона надає аспірантам необхідні знання та навички для успішного викладання і педагогічної діяльності, що є одним з ключових аспектів їхньої кар'єри. У сучасній освітній системі, де постійно еволюціонують підходи до навчання та викладання, важливо, щоб здобувачі ІІІ освітньо-наукового рівня мали можливість здобути практичний досвід. Це допомагає їм не лише зрозуміти теоретичні аспекти педагогіки, але й успішно застосовувати їх на практиці.

Педагогічна практика здобувачів освітньо-наукового ступеня «доктор філософії»: лекція з дисципліни «Новітні напрями у біотехнології та фармації»

Немає сумніву, що педагогічна практика – це важлива складова частина навчально-виховного процесу. Вона забезпечує поєднання теоретичної підготовки майбутніх докторів філософії з їх практичною педагогічною діяльністю, сприяє формуванню творчого відношення здобувача ступеня PhD до педагогічної діяльності, а в той же час дає можливість молодим фахівцям, які володіють сучасними методами наукових досліджень, передати свій досвід здобувачам молодших курсів. Саме тому обов’язковим компонентом освітньої складової підготовки за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти (освітній ступінь «Доктор філософії») за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» є педагогічна практика, яку здобувачі проходять у ІІ семестрі першого року навчання.

Педагогічна практика докторів філософії: що важче, навчатися або навчати?

Безсумнівно, навчання охоплює чи не найбільшу частину нашого життя. Щодня ми дізнаємось щось нове, але як використовувати дану інформацію – кожен для себе вирішує абсолютно самостійно. Впевнено можна сказати, що так чи інакше, всі ми навчаємось і стикаємось з моментами в житті, коли маємо передати свої знання іншим. Тому все ж таки, що важче, навчатися чи навчати? Складне питання, відповідь на яке можуть дати ті, хто одночасно виконує одразу дві функції. Таким досвідом можуть поділитись наші здобувачі освітньо-наукового ступеня «доктор філософії», які впродовж першого року навчання проходять педагогічну практику!

Від теорії до практики: занурення у світ рідинної хроматографії з «Артеріумом»

Нещодавно в рамках дисципліни «Новітні напрями у біотехнології та фармації» (Модуль 2. Сучасні фармацевтичні технології) за сприяння лектора дисципліни, д.т.н., проф. Віктора Стабнікова, магістранти ОПП «Промислова та фармацевтична біотехнологія» мали чудову нагоду доєднатись до гостьової лекції «Рідинна хроматографія» від фахівців-практиків Корпорації «Артеріум». На початку заходу здобувачі поспілкувались з менеджеркою з навчання та розвитку персоналу Мариною Герасименко і пройшли невелике опитування щодо працевлаштування.

 

Інтеграція теорії та практики: реалізація унікального професійного досвіду під час педагогічної практики

У цифрову еру, коли освітній процес неухильно еволюціонує завдяки новітнім технологіям, здобувачка PhD ОНП «Біотехнологія» Ганна Бондар підійшла до проходження своєї педагогічної практики з особливою відповідальністю та інноваційністю. Водночас будучи фахівцем-практиком, який щоденно працює з високоінноваційними хроматографічними системами на фармацевтичному підприємстві, Ганна ефективно суміщає свою професійну кар’єру з науковою роботою і навчанням за ОНС "доктор філософії". Це унікальне поєднання роботи та навчання дозволило їй майстерно організувати та провести онлайн лабораторне заняття для студентів-біотехнологів 3 курсу на тему «Хроматографічні методи контролю», яке стало частиною навчального процесу з дисципліни «Методи контролю біотехнологічних, фармацевтичних та харчових виробництв».

Педагогічна практика здобувачів освітньо-наукового ступеня «доктор філософії»: лекція з дисципліни «Нанобіотехнології»

У весняному семестрі у майбутніх докторів філософії передбачена педагогічна практика, яка відіграє ключову роль у їхньому професійному розвитку. Цей вид практики дозволяє їм не лише закріпити здобуті знання і вміння, але й відчути себе частиною академічного середовища, показати свої організаторські та комунікаційні навички. Педагогічна практика складається з пасивної та активної частини. Під час активної практики виявляються та закріплюються викладацькі здібності здобувача, відпрацьовуються навички самостійного ведення різного роду занять зі здобувачами з урахуванням сучасних технологій навчання. Цей вид практики включає проведення лекцій, лабораторних, практичних занять; консультацій здобувачів тощо.

Перша педагогічна практика: враження від нового досвіду

Ще ніби тільки вчора я був серед лав абітурієнтів, з легким переживанням робив крок у майбутнє, обравши стати доктором філософії з біотехнології, а вже сьогодні, промайнув майже цілий рік навчання, сповненого кропіткою науковою працею.

Незважаючи на військовий стан на території України та супутні цьому труднощі, цього року я серед першовідкривачів, які ступили ще на «недосліджену доріжку». Так, згідно навчального плану докторів філософії обов’язковим компонентом освітньої програми є педагогічна практика у нашому університеті. Відповідно зараз я опановую не тільки науково-професійні навички, а й закріплюю на практиці знання отримані на заняттях «Педагогіки та психології вищої професійної школи», проводячи практичні заняття у здобувачів 3 курсу з дисципліни «Біохімічні основи мікробного синтезу».

Події у світлинах

 Випуск магістрів. Лютий 2024 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2024 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2023 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2023 р. 

 89 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів. Квітень 2023 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2023 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2022 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2022 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2022 р. 

 Посвята в студенти. Серпень 2021 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2021 р. 

 87 Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів, студентів. Квітень 2021 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2021 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2020 р. 

 On-line захист квалiфiкацiйних робiт ОС "БАКАЛАВР". Червень 2020 р. 

 Випуск магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Вечір факультету. Жовтень 2019р. 

 Фотоконкурс «Мій улюблений куточок НУХТ». 

Архів

Ви знаходитесь тут: Вступникам Практична підготовка здобувачів PhD