Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Проєктування харчових біотехнологій

Опис вибіркової дисципліни

Дисципліна

«Проєктування харчових біотехнологій»

Ступінь, що здобувається

бакалавр

Курс

4 (2 семестр)

Обсяг (кредити)

3 кредити ECTS (90 год.)

Мова викладання

українська

Кафедра

біотехнології і мікробіології

Викладач

д.т.н., доц. Стабніков В.П.

Вимоги до початку вивчення*

Дана дисципліна спирається на знання, здобуті здобувачами під час вивчення біології клітин, хімічних дисциплін, фізики, інформаційних технологій, загальної біотехнології, загальної мікробіології та вірусології, основ проєктування біотехнологічних виробництв, харчової біотехнології

Що буде вивчатися

Під час вивчення дисципліни здобувачі знайомляться з різними аспектами проєктування харчових біотехнологій, таких як: використання мікроорганізмів і продуктів їх метаболізму в харчових технологіях; одержання традиційних та нових продуктів мікробного синтезу як харчових добавок, тощо.

Чому це цікаво/треба вивчити

Харчова біотехнологія є однією з найбільш перспективних галузей біотехнології, оскільки вона створює можливість виробляти безпечні та екологічно чисті харчові продукти, зберігати їх протягом довгого часу, а також зменшувати витрати на їх виробництво.

Чого можна навчитися

Засобам та методам проєктування процесів біотехнологічної переробки сировини в готові харчові продукти та створення нових продуктів, що відповідають потребам споживачів, таких як продукти з підвищеним вмістом білка, зменшеним вмістом жиру, без глютену та інші.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями

В результаті вивчення дисципліни "Проєктування харчових біотехнологій" студенти здобувають високий рівень професійної підготовки та можуть працювати в галузі харчових технологій та біотехнологій, враховуючи сучасні технологічні та інноваційні підходи.

Форма занять

Лекції – 20 год., практичні заняття – 20 год., самостійна робота – 50 год.

Форма підсумкового контролю

Диференційований залік

 

 

Події у світлинах

 Випуск магістрів. Лютий 2024 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2024 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2023 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2023 р. 

 89 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів. Квітень 2023 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2023 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2022 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2022 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2022 р. 

 Посвята в студенти. Серпень 2021 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2021 р. 

 87 Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів, студентів. Квітень 2021 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2021 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2020 р. 

 On-line захист квалiфiкацiйних робiт ОС "БАКАЛАВР". Червень 2020 р. 

 Випуск магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Вечір факультету. Жовтень 2019р. 

 Фотоконкурс «Мій улюблений куточок НУХТ». 

Архів

Ви знаходитесь тут: Здобувачам освіти Курсове проєктування Описи вибіркових дисциплін Проєктування харчових біотехнологій