Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

ЗМІНИ – ЗАКОН ЖИТТЯ

Кращий спосіб почати робити – перестати говорити і почати робити.

Уолт Дісней

Ми знаємо, хто ми є, але не знаємо, ким ми можемо бути.

Вільям Шекспір

Для більшості з нас час зупинився 24 лютого, але, не дивлячись ні на що, життя продовжується: настала весна, зазеленіли парки, сади, ліси… Так само як і природа, ми повинні продовжувати жити, працювати, навчатися...

Зараз Україні, як ніколи, потрібні справжні професіонали своєї справи, тому навчальний процес на кафедрі біотехнології і мікробіології не тільки продовжується, а й вдосконалюється.

Наразі закінчилося громадське обговорення оновленого варіанту освітньо-професійної програми ОПП «Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія».  Долучитися до обговорення могли усі охочі: роботодавці, науковці, професіонали у відповідній галузі.

Приємно, що освітньо-професійна програма зацікавила стейкхолдерів, які високо оцінили зміст програми та структурно-логічну схему підготовки фахівців-біотехнологів на кафедрі біотехнології і мікробіології. Стейкхолдери відзначили, що унікальність цієї програми полягає у тому, що вона спрямована на підготовку універсального інженера-біотехнолога, здатного працювати практично у  всіх сферах  біотехнології. І це не дивно, адже кафедра має більш як 50-річний досвід підготовки таких фахівців, які працюють на провідних підприємствах біотехнологічної, фармацевтичної, харчової, хімічної галузі, у сфері природоохоронних технологій та відповідних наукових установах.

Але, як відомо, межі досконалості немає, тому на кафедрі біотехнології і мікробіології вкотре відбулося засідання розширеної робочої групи з перегляду змін до ОПП «Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня. Під час засідання були оговорені та прийняті до уваги усі пропозиції викладачів факультету, здобувачів та стейкхолдерів.

До обговорення змін активно долучилися: деканка факультету Наталія Грегірчак, члени робочої групи: проф. Тетяна Пирог, доц. Світлана Старовойтова, доц. Світлана Тетеріна, а також завідувач кафедрою Віктор Стабніков та доц. Вікторія Красінько.

Так, було враховано пропозицію к.т.н., доц. кафедри екологічної безпеки та охорони праці Ольги Євтушенко щодо включення дисципліни «Менеджмент безпеки праці на підприємстві» до обов’язкових компонентів для забезпечення відповідних програмних результатів навчання та компетентностей здобувачів.

Спираючись на аналіз, проведений гарантом ОПП Світланою Старовойтовою, закладів вищої освіти України та інших країн світу, що здійснюють підготовку здобувачів-бакалаврів за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» та суміжними було зроблено зміни в структурно-логічній схемі ОП враховуючи пропозиції робочої групи, викладачів, здобувачів, стекхолдерів та досвід провідних ВНЗ України, а також Umeå University (м. Умео, Швеція), Ludwig Maximilian University of Munich (м. Мюнхен, Німеччина), Universytet Warszawski (м. Варшава, Польща), Science & Technology University of Tartu (м.Тарту, Естонія), Politechnika Warszawska (м. Варшава, Польща), Universitat Autonoma de Barselona (м. Барселона, Іспанія), Tallinn University of Technology (м. Таллін, Естонія), Hochschule Mannheim University of Applied Sciences (м. Мангейм, Німеччина), University of Turku (м. Турку, Фінляндія), Massachusetts Institute of Technology (м. Массачусетс, США), Brock University (м. Сант-Катарінс, Канада), Georg-August-Universität Göttingen (м. Гьотинген, Німеччина).

Враховуючи пропозиції здобувачів 3 курсу на кафедрі реалізовано перехід від блочної системи вибору дисциплін вільного вибору до вибору за переліком дисциплін, що розширює можливості здобувачів щодо студентоцентрованого навчання

За пропозицією лектора проф. кафедри процесів і апаратів харчових виробництв Володимира Зав’ялова до дисципліни «Інжиніринг біопроцесів. Модуль 1. Процеси та апарати біотехнологічних виробництв» введено курсову роботу. Такі зміни дозволять значно поглибити вивчення відповідних фахових компетентностей та програмних результатів навчання, як інженерної складової у підготовці фахівців біотехнологів.

Впроваджено структурування обов’язкової дисципліни «Загальна мікробіологія та вірусологія» введенням двох модулів — модуль 1 «Мікроорганізми, як біологічні агенти» та модуль 2 «Фізіологія росту та метаболізм мікроорганізмів». Доц. Оксаною Скроцькою запропоновано розділити по різним семестрам дисципліну «Загальна мікробіологія та вірусологія. Модуль 2» (5 семестр) та «Генетику» (6 семестр) для кращого та ефективнішого набуття відповідних компетентностей та досягнення ПРН здобувачами.

Не дивлячись на запровадження досвіду багатьох провідних ЗВО України та світу на кафедрі біотехнології і мікробіології НУХТ існують й унікальні освітні компоненти. Лише на нашій кафедрі, єдиній у нашому регіоні, здійснюється підготовка здобувачів за напрямком «Харчова біотехнологія», базуючись на досвіді фахівців НУХТ, що розширює професійні можливості та робить наших випускників більш конкурентоспроможними на ринку праці.

Звичайно, удосконаленню немає меж. Тому ми відкриті до співпраці як з нашими зовнішніми стейкхолдерами, випускниками так і здобувачами та викладачами.

Разом, ми - велика сила !!! Все буде Україна!

Події у світлинах

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2022 р. 

 Посвята в студенти. Серпень 2021 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2021 р. 

 87 Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів, студентів. Квітень 2021 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2021 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2020 р. 

 On-line захист квалiфiкацiйних робiт ОС "БАКАЛАВР". Червень 2020 р. 

 Випуск магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Вечір факультету. Жовтень 2019р. 

 Посвята у студенти. Серпень 2019 р. 

 Випуск бакалаврів. Червень 2019 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2019 р. 

 Всеукраїнська олімпіада з Біотехнології 2019 р. 

 85-а НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ. Квітень 2019. 

 Випуск магістрів та бакалаврів. Березень 2019 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2019. 

 Посвята у студенти. Серпень 2018. 

 Фотоконкурс «Мій улюблений куточок НУХТ». 

Архів

Ви знаходитесь тут: Домашня сторінка