Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Вітаємо видатну колегу з черговим досягненням на науковій ниві

З метою відзначення вчених, які опублікували найкращі наукові праці, здійснили винаходи і відкриття, що мають важливе значення для розвитку науки і економіки України, Національна академія наук України присуджує премії імені видатних учених України.

Премія імені Заболотного Данила Кириловича – премія НАН України за видатні заслуги в галузі мікробіології, вірусології, епідеміології.

Пишаємося, що наша колега, доцентка кафедри біотехнології і мікробіології Людмила Буценко отримала таку високу нагороду.

Премія НАН України ім. Д. К. Заболотного призначена за серію праць  Авдєєвої Л.В., Драговоза І.В., Буценко Л.М. "Екзометаболом, біологічна активність мікроорганізмів ризосфери та біологічний контроль фітопатогенних бактерій".

Цикл робіт, що було подано на здобуття премії НАН України ім. Д.К. Заболотного, присвячено комплексним дослідженням функціональної активності геному і біологічних особливостей нешкодочинних ризосферних мікроорганізмів, а саме бактерій родів Bacillus і Pseudomonаs, а також деяких мікроміцетів. Ці мікроорганізми синтезують широкий спектр біологічно активних екзометаболітів, яким притаманна різнонаправлена біологічна активність, що проявляється по відношенню до рослин і біому ґрунту: фітостимулювальна, протекторна, антибіотична, елісіторна, тощо. Пошук, виділення, біологічна активність і механізм дії таких фізіологічно активних екзометаболітів мікробіому ґрунту становить основу для біотехнології створення мікробних і метаболічних препаратів для рослинництва з різновекторною біологічною активністю. Представлені в циклі роботи поглиблюють і розширюють фундаментальні знання щодо молекулярно-генетичних і біохімічних основ мікробно-рослинних взаємовідносин (ендосимбіоз, асоціація, мутуалізм) за дії факторів довкілля біотичної й абіотичної природи.

Щиро вітаємо Буценко Людмилу Миколаївну  з отриманням Премії НАН України ім. Д. К. Заболотного та бажаємо не зупинятись на досягненому, а підкорювати все нові горизонти!

Ви знаходитесь тут: Домашня сторінка