Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Виконання наукової роботи – реальна можливість бути корисним для суспільства

Переддипломна практика – це час, який магістранти-науковці кафедри біотехнології і мікробіології можуть використати для завершення експериментальної роботи, оформлення результатів досліджень та виконання індивідуального завдання. Так під час проходження практики на базі кафедри БТМ я мав час для того, щоб систематизувати результати отримані за час виконання наукової роботи у відділі моніторингу пухлинного процесу та дизайну терапії Інституту експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України.

Згідно даних літератури відомо, що умови гіперінсулінемії корелюють з підвищеним ризиком розвитку злоякісних новоутворень різної локалізації, окрім того ці умови сприяють прогресії раку у пацієнтів. Однак, можливі механізми і ефекти впливу інсуліну та умов гіперінсулінемії на пухлинні клітини залишаються не дослідженими. Саме тому я долучився до роботи пов’язаної з дослідженнями впливу гіперінсулінемії на біологічні властивості клітин раку молочної залози. В цій роботі була використана унікальна клітинна лінія, отримана на базі ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецього, з плевральної рідини хворої на рак молочної залози, що знаходилась на останній стадії захворювання. Дана лінія клітин є тричі негативною, що вказує на їх високий ступінь злоякісності.

Під час виконання роботи я мав можливість опанувати як класичні, так і сучасні методи досліджень клітинного аналізу, зокрема, проліферативну активність клітин оцінював стандартним колориметричним методом шляхом фарбування клітин кристалічним фіолетовим, метаболічну активність клітин аналізував шляхом визначення кількості глюкози в поживному середовищі колориметричним ензиматичним методом з оксидазою глюкози, міграційну активність пухлинних клітин визначав методом scratch assay, а рівень експресії рецептора естрогену, прогестерону, білків міжклітинної адгезії і білка цитоскелету визначав методом імуноцитохімічного аналізу. В результаті досліджень було показано, що умови гіперінсулінемії призводять до підвищення злоякісності досліджуваної лінії пухлинних клітин.

За результатами проведених досліджень вже опубліковано ряд праць, а наразі підготовлено доповідь для участі в ІX міжнародній науково-технічній конференції "Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції".

Отже, індивідуальне завдання виконано, звіт щодо проходження практики оформлено, а по переду фінішна пряма виконання магістерської роботи. Навіть не віриться, що зовсім скоро захист магістерської роботи і початок професійної кар’єри. Виконання наукової роботи на базі ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецього НАН України дало мені відчуття того, що я маю можливість бути корисним суспільству, а дані, отримані мною, сприятимуть ефективному пошуку нових способів боротьби з онкологічними захворюваннями.

Видасов Назар, магістрант II року навчання

Ви знаходитесь тут: Вступнику Практична підготовка студентів Практична підготовка очима студентів Виконання наукової роботи – реальна можливість бути корисним для суспільства