Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

ПОРЯДОК ВІДПРАЦЮВАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ

ПОРЯДОК

ВІДПРАЦЮВАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ

у лабораторіях (А-438, А-437, А-432)

кафедри біотехнології і мікробіології

студентами ВСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, денної форми навчання

До відпрацювання не допускаються студенти, що пропустили більше  50% лабораторного практикуму

Студенти, що пропустили не більше 3 лабораторних занять з поважних причин, допускаються до відпрацювання, маючи такі документи і матеріали:

  1. Документ про причини пропуску лабораторного заняття.
  2. Протокол пропущеного лабораторного заняття.
  3. Письмовий дозвіл від викладача, який читає лекції з відповідної дисципліни.

 

Завідувач кафедри біотехнології і мікробіології                                                                                           Т.П.Пирог

Розглянуто і затверджено на засіданні кафедри БТМ (Протокол № 1 від 29.08.2019 р.)

Ви знаходитесь тут: Здобувачам освіти Порядок відпрацювання лабораторних занять