Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Попередній захист кваліфікаційних робіт - генеральна репетиція для здобувачів-бакалаврів

За два тижні до засідань екзаменаційної комісії на кафедрі біотехнології і мікробіології відбувся попередній захист випускових кваліфікаційних робіт студентів-біотехнологів, що навчаються за освітнім ступенем «Бакалавр». Здобувачі 4 курсу представили на попередній захист 38 робіт інженерного та 3 роботи науково-інженерного спрямування.

Для виконання кваліфікаційної роботи студентам було необхідно проаналізувати чималий обсяг інформації. Першою складовою диплому є техніко-економічне обґрунтування випуску цільового продукту. Для написання об’ємного розділу, необхідно було проаналізувати передумови виробництва та розрахувати його потужність.

Також було необхідно обґрунтувати вибір біологічного агенту, що синтезує цільовий продукт та всі етапи технологічного процесу – від допоміжних робіт до виробничого біосинтезу та етапів виділення та пакування готового біотехнологічного продукту.

За вже півторарічною традицією попередні захисти відбувались у вигляді відео-конференцій на платформі Zoom. Здобувачі представили на розгляд комісій презентації, які максимально ґрунтовно висвітлили всі розділи пояснювальної записки та графічні матеріали.

Попередній захист оцінювали комісії у складі всіх викладачів кафедри. Вони уважно та ретельно перевіряли відповідність дипломів освітньо-кваліфікаційним вимогам та завданню на проектування.

В цілому рівень підготовки студентів можна охарактеризувати, як достатній. Маємо надію, що всі зауваження, висунуті на передзахистах, здобувачі візьмуть до уваги та продемонструють високий    рівень фахових знань під час основних захистів, які відбудуться в період з 10 по 16 червня 2021 р.

Ви знаходитесь тут: Домашня сторінка