Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

«Київмедпрепарат» корпорації Артеріум

Ключка Ігор Вікторович

У 2020 році закінчив Національній університет харчових технологій та отримав диплом магістра з відзнакою зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» (освітньо-професійна програма «Фармацевтична біотехнологія»).

Дипломний проект на тему «Синергізм антиадгезивної дії поверхнево-активних речовин Nocardia vaсcinii ІМВ В-7405 та ефірних олій»  виконав під керівництвом  завідувача кафедри, проф., д.б.н. Пирог Тетяни Павлівни.

2018-2019 рр. працював техніком-технологом групи технології твердих лікарських форм дослідно-впроваджувальної лабораторії ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ». 2020 р. – інженером-технологом відділу трансферу технологій ПАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод». Нині (жовтень 2021 р.)  експерт (з навчання та розвитку персоналу) групи з дистанційного навчання Корпоративного Університету Корпорації «Артеріум». Також навчаюсь в НУХТ на IІ курсі аспірантури за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» для здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії.

Софілканич Анна Павлівна

У 2009 році закінчила Національній університет харчових технологій та отримала диплом магістра зі спеціальності «Промислова біотехнологія». У 2012 році закінчила аспірантуру НУХТ та під керівництвом Пирог Т.П. (д.б.н., проф., зав. каф. БТМ) захистила дисертацію на тему «Розробка технології поверхнево-активних речовин Rhodococcus erythropolis EK-1 з використанням промислових відходів».

З 2009 р. по 2016 р. працювала на рідній кафедрі викладачем. З 2016 р. провідним фахівецем відділу управління якістю АТ «Київський вітамінний завод». Нині (квітень 2020 р.) працюю менеджером з розвитку системи забезпечення якості Служби управління якістю та впливом на навколишнє середовище Корпорації "Артеріум".

 

Дехтяренко Альона Володимирівна

У 2019 році закінчила Національний університет харчових технологій та отримала диплом магістра зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» (освітня програма «Фармацевтична біотехнологія»).

Дипломну роботу на тему «Очищення води від ксенобіотиків ароматичної природи із залученням іммобілізованих бактерій роду Bacillus» виконала під керівництвом к.т.н., доц. Тетеріної С.М.

З січня 2018 року працювала фахівцем з розвитку персоналу у Корпоративному університеті Корпорації «Артеріум». Нині (квітень 2020 р.) працюю фахівцем з розробки навчальних курсів ТОВ "TRIGLAV INTERNATIONAL".

Скажіть, будь-ласка, як Ви знайшли роботу, або може вона «знайшла» Вас?

Скоріш друге, ця робота знайшла мене і вже не відпускає:). На той момент (грудень 2017 р.), я вже встигла спробувати себе на виробництві однієї з вітчизняних фармацевтичних фірм і дуже швидко зрозуміла, що то не моє.

Калабська Вероніка Володимирівна.

У 2020 році закінчила Національній університет харчових технологій та отримала диплом магістра з відзнакою зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» (освітньо-професійна програма «Фармацевтична біотехнологія»).

Дипломний проект на тему «Вірусоподібні частки як наноплатформа для створення вакцин» виконала під керівництвом – доц., к.б.н. Скроцької О.І.

Нині (лютий 2020 р.) працюю хіміком-аналітиком в групі розробки твердих та м’яких лікарських форм фітопрепаратів АТ «Київмедпрепарат» корпорації Артеріум.

 1. Скажіть, будь-ласка, як Ви знайшли роботу, або може вона «знайшла» Вас?

Після захисту дивломної роботи на бакалавраті, подала резюме, після чого пройшла дві співбесіди, які виявилися вдалими.

 2. Чи подобається Вам працювати за фахом?

Я працюю за фахом, і отримані знання здобуті в НУХТі допомагають мені в різних робочих моментах, так як робота неоднотипна та пов’язана з різними напрямками роботи (аналіз літературних джерел, знання хімії, технологічні аспекти виробництва, нормативна документація).

Корх Наталя Сергіївна

У 2020 році закінчила Національний університет харчових технологій та отримала диплом магістра з відзнакою зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» (освітньо-професійна програма «Фармацевтична біотехнологія»).

Дипломну роботу на тему «Вплив зміни реццептури кисломолочних продуктів на показники мікробіологічної стабільності» виконала під керівництвом к.т.н., доц. Тетеріної С.М.

З листопада 2019 року і донині (лютий 2020 р.) працюю фахівцем (з розвитку та навчання персоналу) «АТ «Київмедпрепарат» корпорації «Артеріум».

Буніна Тетяна Дмитрівна

У 2020 році закінчила Національний університет харчових технологій та отримала диплом магістра зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» (освітньо-професійна програма «Фармацевтична біотехнологія»).

Дипломну роботу на тему «Іммобілізація протеолітичних ферментів для створення ефективних ранових покриттів» виконала під керівництвом к.б.н., доц. Буценко Л.М.

З вересеня 2018 р. і нині (лютий 2020 р.) працюю на посаді інженера з якості у відділі контролю якості АТ «Київмедпрепарат» корпорації «Артеріум».

Ратушна Тетяна Василівна

У 2020 році закінчила Національний університет харчових технологій та отримала диплом магістра зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» (освітньо-професійна програма «Фармацевтична біотехнологія»).

Дипломну роботу на тему «Біотехнологічні особливості одержання інгібіторів бета-лактамаз» виконала під керівництвом к.т.н., доц. Пенчука Ю.М.

Нині (лютий 2020 р.) працюю на посаді хіміка-аналітика аналітичної лабораторії дослідного центру АТ «Київмедпрепарат».

Шубіна Марина Ігорівна

У 2019 році закінчила Національний університет харчових технологій та отримала диплом магістра зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» (освітня програма «Фармацевтична біотехнологія»).

Дипломну роботу на тему «Технологія отримання наноемульсії вакцини проти гепатиту В» виконала під керівництвом к.т.н., доц. Карлаша Ю.В.

Нині (лютий 2019 р.) працюю у ПАТ «Київмедпрепарат», корпорації «Артеріум» інженером з якості групи забезпечення якості.

 В чому полягає Ваша робота, чи легко з нею справлятись?

До моїх обов’язків входить оцінка протоколів партії/серії лікарських засобів, перевірка реєстраційного досьє на відповідність нормативно-технічної документації та формування чек-листа за результати експертизи.

Тішкова Тетяна Сергіївна

У 2019 році закінчила Національний університет харчових технологій та отримала диплом магістра зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» (освітня програма «Промислова біотехнологія»). Дипломну роботу на тему «Збагачення дріжджів мікронутрієнтами» виконала під керівництвом доц., к.т.н. Красінько Вікторії Олегівни.

Нині (лютий 2019 р.) працюю на посаді фахівця групи взаємодії з регуляторними органами ТОВ «АРТЕРІУМ ЛТД».

Скажіть, будь-ласка, як Ви знайшли роботу, або може вона «знайшла» Вас?

Після закінчення І року магістратури, я розпочала пошук роботи по спеціальності. Після недовгих пошуків мені запропонували пройти співбесіду на посаду фахівця групи взаємодії з регуляторними органами ТОВ «АРТЕРІУМ ЛТД», за результатами якої мене і взяли на роботу.

Свинаренко Катерина Володимирівна

У 2019 році закінчила Національний університет харчових технологій та отримала диплом магістра зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» (освітня програма «Фармацевтична біотехнологія»).

Дипломну роботу на тему «Імуномодулятори на основі бактеріальних ліпополісахаридів» виконала під керівництвом доц., к.т.н. Слободян Ольги Петрівни.

З листопада 2017 р. і нині (лютий 2019 р.) працюю інженером-технологом Служби виробництва Департаменту виробничих операцій корпорації «Артеріум».

В чому полягає ваша робота чи легко ви з нею справляєтесь?

Робота інженера-технолога полягає у забезпеченні виробничих центрів Корпорації Стандартними робочими процедурами та Інструкціями в області виробництва готових лікарських засобів, підтримання їх в актуальному стані, внесення змін на підставі Актів змін та змін в зовнішній регламентуючій документації.

Покойовець Катерина Юріївна

У 2019 році закінчила Національний університет харчових технологій та отримала диплом магістра з відзнакою зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» (освітня програма «Фармацевтична біотехнологія»).

Починаючи з третього курсу, виконувала на базі кафедри біотехнології і мікробіології науково-дослідну роботу. За результатами роботи опубліковано: стаття у фаховому виданні (Scopus), 12 статей у матеріалах міжнародних наукових конференцій, 2 патенти на корисну модель, 12 тези у збірниках міжнародних конференцій, 3 тези у збірниках Всеукраїнських конференцій. 

Робота була представлена на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за спеціальністю «Біотехнологія» була визнана найкращою і удостоєна Диплому І ступеня, а також за спеціальністю «Харчові технології» – Диплом ІІ ступеня.

Пилипонський Ігор Ігорович

У 2019 році закінчив Національний університет харчових технологій та отримав диплом магістра зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» (освітня програма «Промислова біотехнологія»).

Дипломну роботу на тему «Використання нанорозмірних частинок золота для покращення аналітичних характеристик ферментних біосенсорів» виконав під керівництвом д.т.н., доц. Стабнікова В.П. та к.б.н. Солдаткіна О.О. (с.н.с., лабораторії біомолекулярної електроніки «Інститут молекулярної біології та генетики» НАН України).

Нині (лютий 2019 р.) працюю у ПАТ «Київмедпрепарат» майстром цеху твердих форм готових лікарських засобів дільниці №1.

Скажіть, будь-ласка, як Ви знайшли роботу, або може вона «знайшла» Вас?

Пошук роботи почав після захисту осінньої практики, коли мій особистий графік в більшій мірі звільнився від відвідування лекцій в університеті. Ідея працювати на заводі і виключно на ПАТ «Київмедпрепарат» з’явилася досить давно, адже не раз, завдяки свої кафедрі, відвідував з одногрупниками дане підприємство на екскурсії. А остаточно вирішив коли, навчаючись на бакалавраті, проходив тут практику.

Події у світлинах

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2022 р. 

 Посвята в студенти. Серпень 2021 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2021 р. 

 87 Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів, студентів. Квітень 2021 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2021 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2020 р. 

 On-line захист квалiфiкацiйних робiт ОС "БАКАЛАВР". Червень 2020 р. 

 Випуск магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Вечір факультету. Жовтень 2019р. 

 Посвята у студенти. Серпень 2019 р. 

 Випуск бакалаврів. Червень 2019 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2019 р. 

 Всеукраїнська олімпіада з Біотехнології 2019 р. 

 85-а НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ. Квітень 2019. 

 Випуск магістрів та бакалаврів. Березень 2019 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2019. 

 Посвята у студенти. Серпень 2018. 

 Фотоконкурс «Мій улюблений куточок НУХТ». 

Архів

Ви знаходитесь тут: «Київмедпрепарат» корпорації Артеріум