Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

«Фармак»

Андрущенко Ярослав Володимирович

У 2014 році закінчив Національний університет харчових технологій та отримав диплом магістра зі спеціальності «Фармацевтична біотехнологія».

Дипломну роботу на тему «Перспективи створення антимікробних лікарських засобів на основі бактеріоцинів» виконував під керівництвом д.б.н., проф. Пирог Т.П.

На даний час (листопад 2021 року) обіймаю посаду інженера з валідації комп’ютеризованих систем АТ «Фармак» та займаюся питаннями цілісності даних на підприємстві. За плечима маю 7 років досвіду у фармацевтичній галузі та продовжую працювати і обмінюватися ідеями з провідними фахівцями світу з питань цілісності даних, асептичного виробництва, контролю якості та попередження контамінації на виробництві тощо.

Єрьоменко Олена Михайлівна

У 2021 році закінчила Національний університет харчових технологій та отримала диплом магістра зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» (освітньо-професійна програма «Фармацевтична біотехнологія»).

Дипломну роботу на тему: «Хроматографічні методи в аналізі якісних показників противірусних сполук» виконала під керівництвом к.б.н, доц. Скроцької О.І. та Єресь Ю.В. (АТ «Фармак»).

На теперішній час (лютий 2021 р.) працюю на АТ «Фармак» на посаді лаборанта хімічного аналізу лабораторії контролю якості відділу якості АФІ.

Бойченко Ольга Валентинівна

У 2021 році закінчила Національний університет харчових технологій та отримала диплом магістра зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» (освітньо-професійна програма «Фармацевтична біотехнологія»).

Кваліфікаційну роботу на тему: «Біотехнологія рекомбінантних факторів згортання крові» виконала під керівництвом к.т.н, доц. Пенчука Ю.М.

Нині (лютий 2021 р.) працюю на АТ «Фармак» на посаді майстра цеху № 1 (виробництво рідких лікарських засобів), дільниця "Краплі та спреї".

 Чи складно було навчатись на біотехнолога, адже це вже не перша Ваша освіта?

Так, дійсно, ще у 2009 році я отримала диплом спеціаліста з технології цукристих речовин та постала перед проблемою працевлаштування, адже за час мого навчання дуже багато цукрових заводів просто вирізали на металобрухт і моя освіта виявилась не досить актуальною. Тоді я і почала моніторити ринок праці. Одним із лідерів для себе я обрала фармацевтичне підприємство «Фармак» і подала туди своє резюме. Відповідь отримала досить швидко і поїхала на співбесіду. Мені запропонували робітничу посаду – апаратника приготування стерильних розчинів і я погодилась, адже треба ж з чогось починати. За 8 місяців отримала пропозицію стати майстром зміни і перейшла вже на інженерну посаду.

Моцар Анна Віталіївна

У 2020 році закінчила Національний університет харчових технологій та отримала диплом магістра з відзнакою зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» (освітньо-професійна програма «Фармацевтична біотехнологія»).

Починаючи з третього курсу, на базі кафедри біотехнології і мікробіології виконувала науково-дослідну роботу, за результатами якої було опубліковано 4 статті в наукових журналах та 15 тез у матеріалах конференцій. Отримала диплом ІІІ ступеня за спеціальністю «Біологія» за представлену роботу на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт та сертифікат за успішну постерну доповідь на V науково-практичній конференції «Наука та сучасне фармацевтичне виробництво» Школи молодих науковців АТ «Фармак».

Дипломну роботу на тему «Біоактивні пептиди молозива як складові компоненти потенційного поліфункціонального парафармацевтика» виконала під керівництвом к.б.н., доц. Лич Інни Валентинівни.

Нині (лютий 2020 р.) працюю фахівцем з підготовки досьє відділу реєстрації АТ «Фармак».

Рабош Софія Олександрівна

У 2020 році закінчила Національний університет харчових технологій та отримала диплом магістра зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» (освітньо-професійна програма «Фармацевтична біотехнологія»).

Дипломну роботу на тему «Особливості біотехнологічного одержання вітамінів на прикладі лікарського препарату Вітаксон» виконала під керівництвом к.т.н., доц. Слободян О.П.

Нині (лютий 2020 р.) працюю майстром дільниці твердих лікарських форм № 4 АТ «Фармак».

Кір'ян Тетяна Леонідівна

У 2020 році закінчила Національний університет харчових технологій та отримала диплом магістра зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія" (освітньо-професійна програма «Фармацевтична біотехнологія»).

Дипломну роботу на тему «Перспективи впровадження противірусних препаратів» виконала під керівництвом к.т.н., доц. Воронцова О.О.

Нині (лютий 2020 р.) працюю техніком-технологом з наповнення ампул цеху №5 АТ «Фармак».

Панченко Анна Анатоліївна

У 2020 році закінчила Національній університет харчових технологій та отримавла диплом магістра зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» (освітньо-професійна програма «Промислова біотехнологія»).

Дипломний проект на тему «Біотехнології заквашувальних композицій для виробництва молочнокислих продуктів» виконала під керівництвом –к.т.н., доц. Красінько В.О.

Нині (лютий 2020 р.) працюю лаборантом у лабораторії хроматографічного контролю відділу контролю якості АТ «Фармак».

 

Герасимчук Микола Вікторович

У 2020 році закінчив Національний університет харчових технологій та отримав диплом магістра зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» (освітньо-професійна програма «Фармацевтична біотехнологія»).

Дипломну роботу на тему «Визначення показників якості ін’єкційних розчинів» виконав під керівництвом к.т.н., доц. Карлаш Ю.В.

Нині (лютий 2020 р.) працюю у АТ «Фармак» контролером відділу контролю якості (сектор моніторингу чистих середовищ).

Павло Павлик

У 2006 році закінчив Національний університет харчових технологій та отримав освітньо-кваліфікаційний рівень магістра з промислової біотехнології за спеціальністю «Промислова біотехнологія».

У ПАТ «Фармак» працює з 2006 року. Працював інженером, провідним інженером відділу валідації, начальником сектору технологічної підтримки відділу валідації, начальником відділу технологічної підтримки. З 2014 р. обіймав посаду начальника відділу з трансферу технологій департаменту досліджень та розробки.

Нині (2019 р.) – операційний директор ПАТ «Фармак».

Федоренко Володимир Володимирович

У 2019 році закінчив Національний університет харчових технологій та отримав диплом магістра зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» (освітня програма «Фармацевтична біотехнологія»).

Дипломну роботу на тему «Вплив технологічних режимів на синтез рекомбінантного інсуліну» виконав під керівництвом к.б.н., доц. Скроцької О.І. та провідного фахівця лабораторії розробки АФІ для біологічних лікарських засобів ПАТ «Фармак», к.б.н. Самойленко В.А.

Нині (лютий 2019 р.) працюю на посаді інженера-технолога дослідно-промислової дільниці (напрямок Фармацевтична біотехнологія) відділу із трансферу технологій ПАТ «Фармак».

Українець Олена Олександрівна

У 2019 році закінчила Національний університет харчових технологій та отримала диплом магістра з відзнакою зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» (освітня програма «Фармацевтична біотехнологія»).

Починаючи з третього курсу, виконувала на базі кафедри біотехнології і мікробіології науково-дослідну роботу, за результатами якої було опубліковано 4 статті в наукових журналах, 6 статей та 15 тез у матеріалах конференцій. Отримала диплом lll ступеня за спеціальністю «Харчові технології» за представлену роботу на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт та диплом учасника Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт «Black Sea Science – 2018», напрям – «Харчова наука і технологія».

Дипломну роботу на тему «Мікробіологічні ризики кондитерських виробів» виконала під керівництвом к.т.н., доц. Грегірчак Н.М.

Нині (лютий 2019 р.) працюю інженером відділу аудитів ПАТ «Фармак».

Мамчур Ольга Олегівна

У лютому 2019 року закінчила Національний університет харчових технологій та отримала диплом магістра зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» (освітня програма «Фармацевтична біотехнологія»).

Починаючи з третього курсу, виконувала наукову роботу на базі науково-дослідницького інституту молекулярної біології та генетики НАН України. Працювала у відділі механізмів трансляції генетичної інформації в лабораторії біомолекулярної електроніки над розробкою біосенсора для визначення аргініну.

Дипломну робота на тему «Сучасні аспекти біотехнології протипухлинного антибіотика рапаміцину» виконала під керівництвом д.т.н., доц. Стабнікова В. П.

Починаючи з травня 2018 року і нині (лютий 2019 р.), працюю фахівцем з адміністрування Технологічного департаменту в ПАТ «Фармак».

Макієнко Вероніка Олександрівна

У 2019 році закінчила Національний університет харчових технологій та отримав диплом магістра зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» (освітня програма «Фармацевтична біотехнологія»).

Дипломну роботу на тему «Регуляція антимікробної та антиадгезивної активності поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405» виконала під керівництвом завідувача кафедри, проф., д.б.н. Пирог Тетяни Павлівни.

Приймала участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2018 н.р. за напрямом «Біологічні науки» та за спеціальністю «Біотехнологія та біоінженерія». Упродовж навчання приймала участь у вітчизняних та міжнародних конференціях.

Нині (лютий 2019 р.) працюю фахівцем департаменту управління якістю на ПАТ «Фармак».

Луцай Дар’я Андріївна

У 2019 році закінчила Національний університет харчових технологій та отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» (освітня програма «Фармацевтична біотехнологія»).

Починаючи з третього курсу, виконувала науково-дослідну роботу на базі кафедри біотехнології і мікробіології НУХТ. Дипломну роботу на тему «Біологічні властивості поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241, синтезованих на промислових відходах» виконала під керівництвом завідувача кафедри, проф., д.б.н. Пирог Тетяни Павлівни.

Здобула ІІІ місце в VI науково-практичної конференції школи молодих науковців ПАТ «Фармак» «Наука та сучасне фармацевтичне виробництво». За результатами магістерської роботи опубліковано 3 статті у фахових журналах та 14 тез у матеріалах конференцій.

З 2019 р. працює на АТ "Фармак". Працювала фахівцем з адміністрування, а нині (жовтень 2021 р.) працює експертом з проектної діяльності Служби директора з розвитку бізнесу АТ «Фармак». Також навчається в НУХТ (заочна форма) на IІІ курсі аспірантури за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» для здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії.

Голімбйовська Альона Леонідівна

В 2017 році закінчила Національний університет харчових технологій та отримала диплом бакалавра зі спеціальності «Біотехнологія». Починаючи з третього курсу, виконувала науково-дослідну роботу на базі Інституту харчової біотехнології і геноміки НАН України. Упродовж навчання брала участь у конференціях, за результатами яких було опубліковано 2 статті та 1 тези у матеріалах конференцій.

Захистила дипломну роботу на тему: «Культивування Pichia anomala з метою одержання ліпідів, як сировини для біодизелю» під керівництвом д.б.н. Красінько В.О.

Нині (березень 2018 р.) працює хіміком аналітичного контролю у відділі контролю якості ПАТ «Фармак», заочно навчається у магістратурі за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія».

Скажіть, будь-ласка, чи важко Вам було знайшли роботу?

Харченко Євген

У 2018 році закінчив Національній університет харчових технологій та отримав диплом магістра зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» за спеціалізацією «Фармацевтична біотехнологія».

Дипломну роботу на тему «Біологічні властивості нанокомпозиту діоксиду церію з фактором некрозу пухлин» виконав під керівництвом к.б.н., доц. Оксани Ігорівни Скроцької та к.б.н. Надії Михайлівни Жолобак (с.н.с. відділу проблем інтерферонів та імуномодуляторів Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України).

Приймав участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2016/2017 н.р. за напрямом «Біологічні науки» та за спеціальністю «Біотехнологія». Упродовж навчання приймав участь у вітчизняних та міжнародних конференціях. За результатами магістерської роботи опубліковано 2 статті у фахових журналах, 2 статті та 6 тез у матеріалах конференцій.

З березення 2018 р. по травень 2020 р. працював техніком технологом з приготування асептичних лікарських засобів виробничої дільниці №2 (РЛЗ у ампулах та флаконах) цеху №5 АТ «Фармак». З травня 2020 р. і по нині (жовтень 2021 р.) працюю на посаді інженера сектору процесного інжинірингу рідких лікарських засобів у відділі трансферу технологій (департамент R&D) АТ «Фармак». Також навчаюсь в НУХТ (заочна форма) на IV курсі аспірантури за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» для здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії.

Пономаренко Ганна Володимирівна

У 2018 році закінчила Національний університет харчових технологій і отримала диплом магістра зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» за спеціалізацією «Промислова біотехнологія». Починаючи з третього курсу, виконувала науково-дослідну роботу на базі Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України у відділі фізіології і систематики мікроміцетів. Упродовж навчання брала активну участь у конференціях, за результатами яких було опубліковано 3 статті та 7 тез у матеріалах конференцій.

Брала участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за спеціальністю «Біотехнологія», де моя наукова робота була удостоєна диплому ІІІ ступеня.

Захистила дипломну роботу на тему «Про- та антиоксидантний статус живих організмів як критерій впливу гама-опромінення» під керівництвом д.б.н., проф. Пирог Т.П.

Петренко Ірина Ігорівна

У 20018 році закінчила Національний університет харчових технологій (заочна форма навчання) та отримала диплом магістра зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» за спеціалізацією «Фармацевтична біотехнологія».

Дипломну роботу на тему «Сучасний стан та перспективи використання одноразових ферментаційних систем» виконала під керівництвом к.т.н., доц. Красінько В.О.

З 2015 року і по нині (березень 2018 р.) працюю на ПАТ «Фармак» майстром зміни.

 

Чи подобається Вам працювати за фахом?

Звісно подобається, адже подібна робота дає змогу постійно розвиватись, рости над собою, постійно вдосконалювати свої знання, самонавчатись, навчає вирішувати складні та нестандартні ситуації.

Події у світлинах

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2022 р. 

 Посвята в студенти. Серпень 2021 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2021 р. 

 87 Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів, студентів. Квітень 2021 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2021 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2020 р. 

 On-line захист квалiфiкацiйних робiт ОС "БАКАЛАВР". Червень 2020 р. 

 Випуск магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Вечір факультету. Жовтень 2019р. 

 Посвята у студенти. Серпень 2019 р. 

 Випуск бакалаврів. Червень 2019 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2019 р. 

 Всеукраїнська олімпіада з Біотехнології 2019 р. 

 85-а НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ. Квітень 2019. 

 Випуск магістрів та бакалаврів. Березень 2019 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2019. 

 Посвята у студенти. Серпень 2018. 

 Фотоконкурс «Мій улюблений куточок НУХТ». 

Архів

Ви знаходитесь тут: ПАТ «Фармак»