Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

«Системи менеджменту якості у виробництві» в умовах карантину очами здобувачів

Ще один начальний семестр добігає кінця. Зважаючи на пандемію, вже звичним став режим роботи on-line як для студентів, так і для викладачів. Звичайно, для студентів-біотехнологів досить важливим є вміння як пошуку, так і опрацювання необхідних матеріалів. Тож, настав час підвести підсумки і розповісти, як магістри опановували невіддільні від подальшого працевлаштування дисципліни. А хто краще самих студентів  може про це розповісти? Тож, передаємо слово здобувачам:

Олександр Жолобко, група ФБ-1-2м: «Очікування іноді можуть не співпадати з реальністю. Так, у вересні, на початку навчального року, студентам-магістрам була представлена дисципліна «Системи менеджменту якості у виробництві». Чи може вивчення аспектів стандартизації лікарських засобів, нормативної бази фармацевтичної розробки, систем управління якістю фармацевтичної продукції, фармакологічного нагляду бути цікавим? Виявилось, що так.

Впродовж семестру нас чекала плідна робота. Окрім опрацювання лекційного матеріалу, під час практичних робіт кожен здобувач зміг заглибитись як у обрану тему, яку він представляв у вигляді презентації з докладною доповіддю, так і в теми своїх одногрупників, адже після викладення теоретичного матеріалу кожен міг задати влучні уточнюючі питання для конкретизації засвоєння досить складних, але беззаперечно викликаючих інтерес тем.

Та наприкінці хотілося б подякувати нашому викладачу, Старовойтовій Світлані Олександрівні, за зрозуміле та доступне викладення матеріалу, а також за цікаві пропозиції щодо опрацювання дисципліни студентами, адже якісне засвоєння та використання пройденого матеріалу – «перша цеглинка» у побудові майбутнього успіху».

Валентин Подолянчук, група ФБ-1-2м: «По закінченню навчального процесу, хочу відмітити, що для мене дисципліна «Системи менеджменту якості у виробництві» була достатньо цікавою.

Завдяки викладачу студенти на лекційних заняттях мали можливість теоретично опанувати матеріал, розглядаючи представлені якісно візуалізовані та чітко структуровані презентації.

Хочу відмітити, що на практичних заняттях програма даної дисципліни спрямовувала нас на підготовку самостійних доповідей з метою кращого засвоєння матеріалу. Також ми мали можливість ставити запитання після представлення презентацій студентів та разом з викладачем досліджувати цікаві моменти, тим самим розвиваючи наші комунікативні навички та глибше розуміння дисципліни.

Тому, хочу сказати, що даний семестр, незважаючи на дистанційне навчання, показав і навчив нас багато цікавого та необхідного для нашої майбутньої професії в сфері біотехнології».

Отже, побажаємо нашим магістрантам подальших успіхів в опануванні спеціальних дисциплін та набутті необхідних фахових компетенцій, що дозволить їм досягати омріяних вершин у професійній сфері. А Світлані Олександрівні наснаги і натхнення у реалізації такої важливої місії – становлення майбутніх біотехнологів.

Ви знаходитесь тут: Домашня сторінка